وفا؟ هست هنوز...


میدونی حافظ‌جان؟ نمیدونم چی شده که این شعرو گفتی یا از کی شاکی بودی. به نظر نمیاد تعمیم داده باشی و احتمالا نظرت موردی بوده. داستان چسبوندنش روی شیشه ایستگاه اتوبوسم نمیدونم. کی نوشته؟ چرا تو ایستگاه اتوبوس آخه؟ نزدیک دانشگاه؟ اصلا سرگشاده بوده یا مخاطب داشته؟ حقیقتش مهم هم نیست. راستش منم احتمالا خیلی وقتا بوده که اینجوری فکر میکردم اما الان نظرم عوض شده. به نظرم به "گلـ"ـش بستگی داره. میخوام بگم شایدم اتفاقا نشان عهد و وفا باشه! هرچند، جای فریاد؟ همچنان هست.


منبع این نوشته : منبع
بوده