یک؟ یا منفی یک؟

- به درگاه الهی کِی روا بی...؟!
+ چی؟
- خودش میدونه!
+ خب پس از خودش بپرس که میدونه!
- به درگاه الهی کِی روا بی...؟!
* اگر فقط سوالت همینه که کِی روا بی، خب، هیچ وقت. ولی اگر منظورت اینه که نباید این اتفاق بیفته یا اصلا چرا اتفاق میفته، باید بهت بگم ناروایی این ماجرا هیچ خللی در افتادنش ایجاد نمیکنه.


منبع این نوشته : منبع
درگاه الهی